TARİHÇE

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ VE TED ISPARTA KOLEJİ TARİHÇE

Türk Eğitim Derneği’nin kuruluşu Cumhuriyet’in ilk yıllarına ve Cumhuriyet’i kuran kadrolara kadar dayanmakta olup, Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün 1 Kasım 1925’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada açıkça dile getirdiği üzere, devlet ile özel sektörün birlikte gerçekleştireceği bir eğitim çalışmasının başlatılması temel dayanak noktasıdır. Türk Eğitim Derneği 31 Ocak 1928 tarihinde böylesine bir ihtiyaçtan kurulmuş olup, 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek olarak kabul edilmiştir. Dernek Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği üzere “Cumhurbaşkanı Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” Derneğin başlıca amaçları ise kimsesizliği ve parasızlığı dolayısı ile kendi başına okumaya imkan bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının okumalarını sağlamak ve Türk Eğitim hayatına ve faaliyetlerine maddi ve bilimsel katkılarda bulunup, destek sağlamaktır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında, özel şahısların dernek adına gönüllü çalışmalarının yanı sıra zamanın bakan ve milletvekillerinin ve devletin üst düzey bürokratlarının yol göstericiliği ve desteği önemli rol oynamıştır. Örneğin İsmet İnönü, 1937 kamu bütçesinden Ankara Koleji için 30.000 lira yardım sağlamış olup, 40.000 lira değerindeki okul binasının dernek tarafından 2180 lira gibi bir bedel ile satın alınmasına da katkı sağlamıştır. Türk Eğitim Derneği uzun yıllar Türkiye’de orta öğretime burs veren tek kurum olarak çalışmalarını sürdürmüştür, 1990 yılından itibaren yükseköğretime de burs vermeye başlamıştır. Her öğretim yılı kontenjanı çerçevesinde ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeye devam etmektedir. Dernek ayrıca 1996 yılından itibaren SHÇEK yurtlarında barınan okumak için maddi ve manevi destek, bekleyen kimsesiz 60 başarılı öğrenciye de öğrenim bursu vermektedir.

TED ISPARTA KOLEJİ

2000-2001 eğitim yılında 30 öğrenci, 8 idareci-öğretmen ile faaliyete geçen okulumuz 2010 – 2011 Eğitim ve Öğretim yılında Ted Isparta Özel Lisesi'nin de açılmasıyla daha da güçlenmiş; zengin ve sportif aktiviteleri, sınavlarda gösterdiği yüksek başarı oranları, kusursuz rehberlik hizmeti ve öğrenci başarısını destekleyen danışman öğretmen sistemi ile Isparta'da örnek bir eğitim kurumu haline gelmiştir.

 

2014-2015 Eğitim öğretim yılından itibaren Eğirdir yolu üzeri 2.km de bulunan ve Ulusal çapta tasarım ödüllü yeni kampüsümüzde eğitim öğretime devam etmekteyiz

Bugün 700'e yaklaşan öğrencimiz ve güçlü eğitim kadromuz ile yeni başarıları hedefleyerek yola devam etmekteyiz.


ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

BAĞLANTILAR

Türk Eğitim Derneği 85. Yıl Tanıtım Filmi Ted Üniversitesi İktisadi İşletmesi Ted Mem Genç MeşaleOkul Bilgi Sistemi Ted Öğrenci Bilgi Sistemi Bilişim Teknolojileri Dersi Portalı TED Isparta Koleji Dijital Kütüphane