TEB BURSU AÇIKLAMALAR

TEB BURSU SINAV KULAVUZU VE BAŞVURU

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Türk Eğitim Derneği, kuruluşundan bugüne yaklaşık 48.000 “başarılı ancak maddi imkanları yetersiz” öğrenciye karşılıksız burs imkanı sağlamıştır.

Tam Eğitim Bursu, Türk Eğitim Derneği’nin burs uygulamalarından biridir.

TAM EĞİTİM BURSU (TEB)

1928’den günümüze, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Derneği’nin 38 Okulu bulunmaktadır. Tam Eğitim Bursu(TEB) Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tarafından Okulları aracılığıyla verilen, başarılı ancak maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerin öğrenim masraflarının üniversite eğitiminin sonuna kadar karşılanmasına yönelik bir burstur.

Tam Eğitim Bursu sistemine, başvuru koşullarını taşıyan adaylar arasından, yazılı sınav ve ev ziyareti-mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşan bir süreçle öğrenci alınır.

1-Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Başvuru Koşulları:

TEB Sınavına başvuracak adayların;

 • T.C. vatandaşı olması,
 • 2017-2018 öğretim yılında 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,
 • 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin “bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde” yılsonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması (2016-2017 öğretim yılına ait, Haziran ayında alınmış olan karne),
 • Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması, gerekmektedir. Ailenin aylık toplam geliri brüt asgari ücretin 2,25 katı, yaklaşık 4000 TL’den düşük olmalıdır.
 • Türk Eğitim Derneği’ne bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuru yapamazlar.

Önemli Uyarılar:

1- Ev ziyareti ve mülakat sürecinde Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması durumunda öğrencinin burs hakkının iptali Türk Eğitim Derneği’nin inisiyatifindedir. Gelir durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken öğrencinin yaşadığı ilin sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alınacaktır. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında, yapılan yazılı sınavda birbirine yakın puan alan öğrencilerden gerekli kriterlere uygunluğunun yanı sıra, ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.

2-Öğrenciler başvuru formunda belirttikleri her bilgiyi istenildiğinde resmi belgeyle ibraz etmek zorundadır.

3-TED İstanbul, TED Kuzey Kıbrıs ve TED Tokat Kolejleri’ne Tam Eğitim Bursu Sınavıyla öğrenci alınmayacaktır.

4-2017- 2018 öğretim yılında 4. sınıfa devam eden adayların başvuruları, mücbir bir sebep olmadığı sürece, yalnızca gündüzlü olarak değerlendirilecektir.

5-Tablo- 1’de belirtilen kontenjanların, uygun aday bulunmaması halinde boş bırakılması Türk Eğitim Derneği’nin inisiyatifindedir.

2-Ev Ziyareti ve Mülakat:

24 Şubat 2018 Cumartesi günü yapılacak olan yazılı sınavda aldıkları puana istinaden mülakat aşamasına geçmesi uygun görülen öğrenciler, 14 Mart 2018 tarihinde www.ted.org.tr adresinde asıl ve yedek adaylar olarak açıklanacaktır. Asil listede yer alan adaylar 19-31 Mart 2018 tarihleri arasında mülakat yapmak üzere evlerinde ziyaret edilecektir.

Mülakat aşamasında da yeterli bulunan öğrenciler Türk Eğitim Derneği Burslu Öğrenci Tespit Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararıyla burs almaya hak kazanacaktır. Öğrenci değerlendirmeleri ted.org.tr adresinde belirtilen kontenjanlarımız dahilinde ve okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate alınarak gündüzlü/yatılı eğitim almak üzere yapılacaktır.

3-Bursluluk Süreci:

Tam Eğitim Bursu, destek verilen öğrencilerin eğitim ücretleri, servis ücretleri, yemek giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin lise eğitiminin sonuna kadar karşılanmasını kapsamaktadır.

Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir. Tam Eğitim Bursuyla TED Okullarından mezun olan öğrencilerin başarılı oldukları sürece, üniversitede de bursları devam etmektedir.

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin velisiyle karşılıklı Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi imzalanmaktadır. Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde 4’te belirtilen aşağıdaki koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını kaybetmektedir.

Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar:

 • Öğrencinin herhangi bir şekilde bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’denburs alması,
 • Öğrencinin sınıf tekrarı yapması
 • Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 90’nın altında olması,
 • Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 60 ve 60’ın altında not bulunması,
 • Öğrencinin disiplin cezası alması,
 • Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okula gelmemesi veya okulu terk etmesi,
 • Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
 • Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması.

Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri Alınacağı Durumlar:

 • Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,
 • Öğrencinin devam ettiği sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
 • Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,
 • Öğrenci ve/veya Veli/Vasisinin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması. Yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla öğrencinin bursunun sona ermesi durumunda, Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenciye yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.

 

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 


ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

BAĞLANTILAR

Türk Eğitim Derneği 85. Yıl Tanıtım Filmi Ted Üniversitesi İktisadi İşletmesi Ted Mem Genç MeşaleOkul Bilgi Sistemi Ted Öğrenci Bilgi Sistemi Bilişim Teknolojileri Dersi Portalı TED Isparta Koleji Dijital Kütüphane